Admitere Scoala Agenti de Politie in Campina


Pentru ca Google se incapataneaza sa trimita destui vizitatori aici care se intereseaza de admitirea la Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar", Campina, am zis sa nu raman indiferent si sa vin cu cateva chestii si anul acesta, cu privire la conditiile si datele despre sesiunea de admitere august-septembrie. Astfel, anul acesta s-au scos la concurs 650 de locuri (fata de 1400 anul trecut, respectiv 1500 acum 2 ani de zile sau 900 acum 3 ani). Anul acesta nu mai sunt scoase si locuri pentru persoanele de etnie roma. Toata lumea da la gramada, ca sa zic asa. Pentru a putea participa in cadrul concursului de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de recrutare: Sa aiba cetatenia româna si domiciliul în România; Sa cunoasca limba româna scris si vorbit; Sa aiba capacitate deplina de exercitiu; Sa fie declarati "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor; Sa aiba vârsta de minim 18 ani împliniti sau sa îi împlineasca în cursul anului 2011; Sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat; Sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate în societate; Sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie în curs de urmarire penala ori de judecata pentru savârsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea; Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica în ultimii 7 ani; Sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege; Au luat la cunostinta de conditia prevazuta de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare; Sa aiba vârsta de pâna la 27 de ani, împliniti în anul participarii la concursul de admitere pentru formarea profesionala initiala ca politist sau militar; Sa fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00; Sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învatamânt; Sa aiba înaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile. Ma bucur ca s-a renuntat la inaltimea minima de anul trecut, adica 1,65 pentru baieti, respectiv 1,60 pentru fete. Era prea de tot, parerea-mi.

Candidatii trebuie sa depuna cererile de inscriere la sediul inspectoratelor de politie judetene de care apartin, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pana la data de 01.07. Un dosar complet de admitere depus va contine urmatoarele documente: 1. Cererea de înscriere (anexa nr. 1); 2. Diploma de bacalaureat (original) sau adeverinta care atesta absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat pentru candidatii care au absolvit în anul în curs si foaia matricola (original); 3. Urmatoarele documente în copie legalizata: certificatul de casatorie, certificatul de nastere pentru candidat, sotie/sot si fiecare copil; 4. Autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului; 5. Cazierul judiciar al candidatului; 6. Certificatul de examinare psihologica sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe baza de tabel nominal; 7. Fisa medicala tip de încadrare în Ministerul Administratiei si Internelor; 8. Caracterizarea de la ultimul loc de munca (scoala sau unitate militara); 9. Declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare (anexa nr. 2); 10. Copii ale urmatoarelor documente : livret militar, act de identitate, carnet de munca certificate prin semnatura lucratorului desemnat sa efectueze recrutarea, dupa confruntarea acestora cu originalele; 11. Trei fotografii tip buletin de identitate (3/4); 12. Procesul-verbal cu rezultatele verificarii pentru persoanele mentionate în tabelul cu rudele candidatului. Testarea psihologica se va da in perioada 04-15 iulie in judetul in care candidatii isi au domiciliul. Concursul de admitere va avea loc in perioada 20.08 - 02.09 si va fi impartit astfel: 20-21.08 candidatii se prezinta la sediul scolii de politie in vederea achitarii taxei de participare la concurs si ridicarii legitimatiei de concurs. Totodata, fiecare candidat va avea asupra lui urmatoarele documente: Cartea de identitate / pasaportul, în original; Diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizata pentru candidatii din seriile anterioare sau adeverinta eliberata de liceu (numai pentru absolventii promotiei 2011) în care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute în anii de liceu; Foaia matricola (în original sau copie legalizata); Documentele doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologiilor de admitere).

Cei ce vor fi exceptati de la plata taxei de participare, trebuie sa indeplineasca cel putin una din urmatoarele conditii: Sunt orfani de ambii parinti; Provin din casele de copii sau din plasament familial; Sunt copii ai eroilor martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989; Sunt raniti în lupta pentru Revolutia din Decembrie 1989; Au venituri nete lunare pe membru de familie , calculate în luna anterioara celei în care se desfasoara concursul de admitere, care nu depasesc salariul minim net pe economie , calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului; Sunt absolventi ai liceelor Ministerului Administratiei si Internelor, promotia anului participarii la concursul de admitere. 22-27.08 Etapa I a concursului de admitere. In perioada asta, va fi efectuata vizita medicala si vor fi sustinute probele fizice. Probele fizice, 3 la numar, sunt acelasi ca in ultimii 2 ani: 1. Alergarea de viteza, 50 metri plat (barem 7,2 secunde pentru baieti, respectiv 8,1 secunde pentru fete). 2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc, 7 metri (mingea va avea 2 kg pentru fete, respectiv 4 kg pentru baieti). 3. Alergarea de rezistenta, 1000 metri (barem 3 minute si 45 de secunde pentru baieti, respectiv 4 minute si 10 secunde pentru fete). 29.08 Etapa a II-a a concursului de admitere. In ziua asta, toti cei declarati admisi dupa fiecare etapa precedenta, vor sustine proba scrisa, sub forma de test grila, la gramatica limbii romane, respectiv a limbii straine pentru care a optat fiecare candidat (engleza, franceza sau germana). Iar la final, daca se va intampla sa exista pe ultimul loc candidati care sa aibe un numar egal de puncte obtinut la proba scris, departajarea se va face in urmatoarea ordine: Media generala obtinuta la examenul de bacalaureat; Media generala a anilor de scolaritate din perioada studiilor liceale; Nota obtinuta la Limba si literatura româna în cadrul examenului de bacalaureat. Daca si dupa aplicarea criteriilor mentionate, candidatii de pe ultimul loc care asigura admiterea nu pot fi departajati, atunci toti acestia sunt declarati "admis". Cam atat a fost de zis. Nelamuriri, intrebari si alte cele se pot lasa in comentarii. Din partea mea, mult succes viitorilor militieni!